Rozwój technologiczny na całym świecie powoduje, że bardzo szybko zwiększa się zapotrzebowanie na energię elektryczną. Konwencjonalne źródła takie jak węgiel, gaz czy ropa w przyszłości mogą nie spełniać już swojego zadania. Z tego względu coraz większym zainteresowaniem cieszą się alternatywne źródła energii. Czym są i jakie korzyści płyną z ich wykorzystywania? Odpowiedź w poniższym tekście. 

Alternatywne źródła energii – definicja 

Alternatywne źródła energii to inaczej surowce pozyskiwane ze środowiska, które stanowią odnawialne źródło m.in. prądu elektrycznego. Mają one zdolność do samoregeneracji, a ich otrzymywanie nie wiąże się z koniecznością udziału dostawcy. Energia pozyskiwana w ten sposób może być wykorzystywana do zasilania zarówno miast, jak i gospodarstw domowych. 

Przykłady alternatywnych źródeł energii

Przykładem odnawialnego źródła energii jest przede wszystkim słońce, które może generować prąd elektryczny poprzez popularne w ostatnim czasie panele fotowoltaiczne. Montuje się je na dachach budynków lub na gruncie (pod odpowiednim kątem i w odpowiednim ustawieniu względem słońca). Dzięki nim gospodarstwo domowe czy przedsiębiorstwo może być niezależne od dostawców energii i ominąć podwyżki prądu. 

Inne alternatywne źródła energii to:

Korzyści płynące z wykorzystania alternatywnych źródeł energii

Alternatywne źródła energii pozwalają uzyskać niezależność od cen prądu od dostawców, a także zmniejszyć obciążenie dla środowiska (więcej szczegółów w tym wpisie). Należy pamiętać, że wykorzystywanie konwencjonalnych źródeł powoduje emisję gazów cieplarnianych, które przyczyniają się do globalnego ocieplenia, a także emisję innych szkodliwych związków, które negatywnie wpływają na ludzki organizm. 

Wykorzystanie alternatywnych źródeł energii nie wiąże się z emisją szkodliwych substancji w tak dużym stopniu, jak pozyskiwanie prądu i ciepła z węgla, ropy czy gazu.