Postępujące zniszczenia planety są efektem nienależytego dbania o to, co najważniejsze. Budowa elektrowni wiatrowych to bardzo dobre rozwiązanie, jeżeli chodzi o środowisko. Jednak, żeby przystąpić do realizacji planu, głównym elementem jest znalezienie dobrego miejsca, ponieważ nie każdy obszar się do tego nadaje.

Stabilne warunki wietrzności

Jest to pierwsza i najważniejsza kwestia, żeby elektrownia wiatrowa mogła działać. Zanim zostanie podjęta ostateczna decyzja, przeprowadza się pewne badania. Mają one wykazać czy elektrownie wiatrowe mogą być budowane w danej lokalizacji.

Niestety czas zbierania tych informacji jest dosyć długi, a więc zanim cokolwiek powstanie upłynie trochę czasu. Żeby móc sprawdzić wietrzność, stawia się specjalny maszt, dzięki któremu inwestorzy uzyskają ważne informacje. Zazwyczaj, trwa to 1-2 lata, aż zostanie zebrana odpowiednia ilość informacji.

Odległość od obszarów zamieszkanych

To jak daleko znajdują się nowoczesne technologicznie elektrownie wiatrowe od miejsc zamieszkanych przez ludzi gra kluczową rolę ze względu na emitowany hałas. Istnieją maksymalne granice, które nie mogą zostać przekroczone, więc podczas sporządzania planów konieczne jest uwzględnienie tego przez inwestora.

Odwrotna zasada niż ta powyżej dotyczy miejsc, gdzie będzie płynęła wytworzona energia. Tutaj sieć energetyczna musi znajdować się niedaleko turbin.

Istnieją także pewne wyjątki, które zabraniają budowania elektrowni w pewnych lokalizacjach, są to tzw. obszary chronione. Zaliczamy do nich: rezerwaty, parki krajobrazowe czy stanowiska archeologiczne.

Najbardziej pożądane miejsca

Bez wątpienia najlepszą okolicą na wybudowanie elektrowni wiatrowej są tereny nadmorskie, gdzie są same sprzyjające ku temu czynniki. Przyciąga to nie jednego dewelopera, który widzi potencjał w tego typu obszarach.

Warto wiedzieć, że wiatr to pojęcie ogólne. Najważniejsze są jego składowe tj. siła wiatru, kierunek, częstotliwość. To właśnie te informacje mają duży wpływ na to ile energii, będzie w stanie wyprodukować elektrownia wiatrowa.