Fotowoltaika staje się jeszcze bardziej opłacalna, jeśli inwestorowi uda się uzyskać dotację. Umożliwiają to programy rządowe takie jak Mój Prąd czy Czyste Powietrze. Montaż i zakup instalacji PV nadal wiąże się z niemałymi kosztami, ale dzięki programom pomocowym możliwe staje się pokrycie w większym lub mniejszym stopniu pokrycie kosztów inwestycyjnych. Budżet tego typu programów opiewa na wysokie kwoty, dlatego jeśli ktoś ma w planach skorzystać z możliwości odnawialnych źródeł energii, może śmiało złożyć wniosek i czekać na jego rozpatrzenie. Nic to nie kosztuje, a można uzyskać kilka tysięcy złotych w postaci bezzwrotnego wsparcia finansowego.

Dotacje na fotowoltaikę z programu Mój Prąd

Nie każdy może pozwolić sobie na poniesienie wysokich kosztów inwestycyjnych związanych z zakupem i montażem instalacji PV, ale staje się to bardziej opłacalne w przypadku uzyskania dotacji na fotowoltaikę (https://www.innogy.pl/pl/portal-o-energii-slonecznej/2020/fotowoltaika-dotacje). Kluczowym programem dofinansującym jest w Polsce Mój Program, przeznaczony dla osób fizycznych. Po złożeniu wniosku i spełnienia wszystkich kryteriów programu, możliwe staje się otrzymanie wsparcia finansowego na zakup i montaż instalacji PV. Mówić można o kwocie w wysokość 5 tysięcy złotych na każdą nową instalację o mocy od 2 do 10 kW. Bardzo ważne jest posiadanie zawartej umowy kompleksowej dotyczącej wprowadzenia do sieci energii elektrycznej minielektrowni wytwarzającej energię na własne potrzeby danego gospodarstwa domowego. Z programu Mój Prąd nie mogą skorzystać klienci biznesowi.

Wsparcie finansowe z programu Czyste Powietrze

Jeśli inwestor planuje wymienić dotychczasowe, nieefektywnie działające źródła ciepła na ekologiczną instalację fotowoltaiczną, może złożyć wniosek o uzyskanie dofinansowania na tego typu inwestycje w ramach programu Czyste Powietrze. Dotyczy ono zakupu i montażu instalacji PV w formie dotacji lub pożyczki. Wnioski mogą być używane wyłącznie przez właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Minimalnym kosztem kwalifikowanym jest kwota 7 tysięcy złotych, a maksymalnym 53 tysiące złotych. Pomoc w formie pożyczki może dotyczyć dofinansowania do 100% kosztów kwalifikowanych, przyznawana jest na okres do 15 lat.