GPW

GET S.A.
GET_slajder_rolna

Graineco

Budowa nowoczesnego zaplecza do produkcji rolniczej: zakup i dzierżawa gruntów rolnych, skup i magazynowanie zbóż oraz roślin oleistych. Działalność marki Graineco opiera się na prowadzeniu inwestycji w sektorze rolnym. Swoją aktywność biznesową rozpoczęła na terenie Bułgarii, gdzie bazuje na know-how wypracowanym przez fundusz Fairplay Agricultural Fund prowadzącym inwestycje w sektorze rolniczym od dziesięciu lat.

baner_txt_694px_agro5

Nadrzędnym celem działania Fairplay Agricultural Fund jest utworzenie nowoczesnego zaplecza produkcji rolniczej. Graineco posiada potencjał aby przyczynić się do realizacji tego celu. Dodatkowo, zakup gruntów rolnych w Bułgarii jest atrakcyjną lokatą kapitału. Ceny gruntów rolnych w tej części Europy są niższe niż w zachodnich państwach Unii Europejskiej, a to daje perspektywy znacznego wzrostu wartości prowadzonych inwestycji.

baner_txt_694px_agro3

Obecnie Fairplay Agricultural Fund prowadzi działalność w trzech obszarach. Jego głównym celem jest zakup i dzierżawa gruntów rolnych. Ponadto skupuje i magazynuje zboża oraz rośliny oleiste uprawiane na terenie Bułgarii, a także prowadzi produkcję mleczarską, skupioną na hodowli bydła i sprzedaży mleka.

baner_txt_694px_get-agro-zamiast-belki-siana

Ze względu na podobieństwo agrokulturowe Rosji i Bułgarii, przyszły niezależny podmiot Graineco, działający pod patronatem Fairplay Agricultural Fund rozpocznie inwestycje również na rynku rosyjskim. Celem inwestycji będzie utworzenie nowoczesnego zaplecza produkcji rolniczej na gruntach własnych i dzierżawionych.

Z uwagi na obserwowaną od lat tendencję wzrostu cen gruntów rolnych w Europie Środkowo-Wschodniej prognozowany jest większy wzrost zysków niż lokaty bankowe czy obligacje.

W kolejnych latach podejmowane przez Graineco inwestycje będą również skupione na pozyskaniu czystej energii (elektrycznej i cieplnej), otrzymanej na skutek przetworzenia biogazu w sposób ograniczający emisję toksycznych substancji do atmosfery. W perspektywie najbliższych lat będzie ona wykorzystywana w sektorze rolnym.

 


Pozyskiwanie instalacji OZE, sprzedaż zielonej energii przeznaczonej do obrotu przemysłowego i indywidualnego na terenie Europy i Azji. Odnawialne źródła energii, ekologia..

więcej informacji

Budowa nowoczesnego zaplecza do produkcji rolniczej: zakup i dzierżawa gruntów rolnych, skup i magazynowanie zbóż oraz roślin oleistych. Działalność marki Graineco opiera się..

więcej informacji
banner_eko

Najnowsze informacje z kraju i ze świata dotyczące obszaru odnawialnych źródeł energii: uwarunkowań prawnych, nowych inwestycji oraz trendów rynkowych.

więcej informacji