Raport energetyczny – czym jest i po co się go wykonuje?

Raport energetyczny ma za zadanie ocenić kondycję energetyczną przedsiębiorstwa, a także przedstawić możliwości jego optymalizacji. Taki raport sporządza się na podstawie pomiarów elektrycznych, a także pomiarów termowizyjnych.

Co to są pomiary elektryczne i termowizyjne?
Okresowe badanie instalacji elektrycznych jest obowiązkiem narzuconym przez prawo budowlane. Wykonanie pomiarów, a następnie sporządzenie raportu energetycznego nie tylko pozwala zoptymalizować zużycie energii w przedsiębiorstwie, ale także odciążyć właściciela z odpowiedzialności w razie pojawienia się ewentualnych usterek.

Taki raport sporządzany jest na podstawie pomiarów elektrycznych i termowizyjnych. Pomiary elektryczne zazwyczaj obejmują kwestie ciągłości przewodów ochronnych, rezystancji izolacji, samoczynnego wyłączenia zasilania, czułości zabezpieczeń różnicowoprądowych, a także pomiary rezystancji uziemienia. Pomiary termowizyjne dotyczą zaś cieplnych urządzeń energetycznych, takich jak rozdzielnice elektryczny czy silniki, a także urządzeń elektrycznych i złączy kablowych.

Po co raport energetyczny?
Wykonanie raportu energetycznego niesie ze sobą wiele korzyści. Przede wszystkim pozwala na zoptymalizowanie kosztów związanych z użyciem energii. Dobrze sporządzony raport umożliwi wskazanie miejsc generujących straty, pozwoli określić sposoby na oszczędzanie energii, a także przygotować plan inwestycji.

Czym jest audyt energetyczny?
Audyt energetyczny to proces poddania analizie wszystkich elementów generujących koszty, związane z poborem energii elektrycznej w danym przedsiębiorstwie. Koszt jego wykonania zależy od poziomu i skomplikowania wszystkich procesów zużycia energii elektrycznej.

W przypadku chęci popracowania nad efektywnością zużycia energii warto zdecydować się na takie rozwiązanie, tym bardziej, że prawidłowo wykonany audyt pozwoli nie tylko określić, jak usprawnić wszelkie procesy w przedsiębiorstwie, ale także, jak wysokie będą uzyskane dzięki temu oszczędności i jakie koszty musi ponieść firma, by móc wprowadzić planowane zmiany.

Co wybrać – audyt czy raport energetyczny?
To, czy lepszym rozwiązaniem okaże się audyt, czy raport energetyczny, zależy od potrzeb danego przedsiębiorstwa. Warto jednak pamiętać, że raport energetyczny nie uwzględnia zużycia innych mediów, takich jak ciepło czy woda, a także nie jest narzucony przez prawo. Jednocześnie okaże się bardziej korzystny ekonomicznie przy podobnych rezultatach, co audyt.