Energia elektryczna dla firm a wybór dostawcy

Obecnie nie ma najmniejszego problemu ze zmianą dotychczasowego dostawcy prądu, gdyż każdy ma do tego prawo i nie jest to płatne. Jeśli więc nie jest się zadowolonym z usług swojego sprzedawcy, warto poszukać oszczędności, nawiązując współpracę z innym usługodawcą. Dzięki temu można obniżyć koszty związane ze zużyciem energii elektrycznej. Dla firm nawet mała zmiana w postaci obniżenia stawek za energię będzie zauważalna. Na co zatem zwrócić uwagę, podczas wybierania oferty?

Energia elektryczna dla firm a wybór dostawcy
Przedsiębiorcy doskonale zdają sobie sprawę z tego, jak cenne jest zmniejszenie kosztów związanych ze zużyciem prądu. Ceny za energię elektryczną do małych nie należą i nie zapowiada się na to, aby miało to się zmienić w najbliższej przyszłości. Wobec tego należy poszukać oszczędności na własną rękę. Jedną z nich jest zmiana taryfy czy nawet dotychczasowego dostawcy prądu.

Dzięki zredukowaniu kosztów zużywanej energii, można zaoszczędzić niemałą kwotę, którą z kolei można przeznaczyć na rozwój firmy. Każdy przedsiębiorca dąży do tego, aby utrzymać się na rynku i poprawić stan budżetu, jednakże obcinanie pracownikom pensji czy redukowanie etatów nie jest korzystnym rozwiązaniem. Znacznie lepiej poszukać dodatkowych pieniędzy w prostszych rozwiązaniach. Godnym polecenia jest znalezienie tańszego dostawcy prądu i dostosowanie taryfy do indywidualnych potrzeb firmy na energię elektryczną.

Taryfy korzystne dla firm
Obecnie każdy konsument ma prawo wybrać dowolną taryfę u swojego dostawcy prądu i dodatkowo negocjować z nim ceny. Ponadto firmy mogą liczyć na niższe ceny niż właściciele domów jednorodzinnych. Z przywileju tańszej energii mogą korzystać firmy produkcyjne i użytkowe, które charakteryzują się dużym zapotrzebowaniem na prąd.

Podczas wybierania dostawcy prądu, warto zwrócić uwagę na tych, którzy mogą zaproponować oferty skierowane właśnie dla firm. Największą popularnością cieszą się taryfy C11 i C12. Pierwsza jest taryfą jednostrefową, a druga dwustrefową. Różnią się one wysokością stawek za kilowatogodzinę w ciągu doby i cenami.

Raport energetyczny – czym jest i po co się go wykonuje?

Raport energetyczny ma za zadanie ocenić kondycję energetyczną przedsiębiorstwa, a także przedstawić możliwości jego optymalizacji. Taki raport sporządza się na podstawie pomiarów elektrycznych, a także pomiarów termowizyjnych.

Co to są pomiary elektryczne i termowizyjne?
Okresowe badanie instalacji elektrycznych jest obowiązkiem narzuconym przez prawo budowlane. Wykonanie pomiarów, a następnie sporządzenie raportu energetycznego nie tylko pozwala zoptymalizować zużycie energii w przedsiębiorstwie, ale także odciążyć właściciela z odpowiedzialności w razie pojawienia się ewentualnych usterek.

Taki raport sporządzany jest na podstawie pomiarów elektrycznych i termowizyjnych. Pomiary elektryczne zazwyczaj obejmują kwestie ciągłości przewodów ochronnych, rezystancji izolacji, samoczynnego wyłączenia zasilania, czułości zabezpieczeń różnicowoprądowych, a także pomiary rezystancji uziemienia. Pomiary termowizyjne dotyczą zaś cieplnych urządzeń energetycznych, takich jak rozdzielnice elektryczny czy silniki, a także urządzeń elektrycznych i złączy kablowych.

Po co raport energetyczny?
Wykonanie raportu energetycznego niesie ze sobą wiele korzyści. Przede wszystkim pozwala na zoptymalizowanie kosztów związanych z użyciem energii. Dobrze sporządzony raport umożliwi wskazanie miejsc generujących straty, pozwoli określić sposoby na oszczędzanie energii, a także przygotować plan inwestycji.

Czym jest audyt energetyczny?
Audyt energetyczny to proces poddania analizie wszystkich elementów generujących koszty, związane z poborem energii elektrycznej w danym przedsiębiorstwie. Koszt jego wykonania zależy od poziomu i skomplikowania wszystkich procesów zużycia energii elektrycznej.

W przypadku chęci popracowania nad efektywnością zużycia energii warto zdecydować się na takie rozwiązanie, tym bardziej, że prawidłowo wykonany audyt pozwoli nie tylko określić, jak usprawnić wszelkie procesy w przedsiębiorstwie, ale także, jak wysokie będą uzyskane dzięki temu oszczędności i jakie koszty musi ponieść firma, by móc wprowadzić planowane zmiany.

Co wybrać – audyt czy raport energetyczny?
To, czy lepszym rozwiązaniem okaże się audyt, czy raport energetyczny, zależy od potrzeb danego przedsiębiorstwa. Warto jednak pamiętać, że raport energetyczny nie uwzględnia zużycia innych mediów, takich jak ciepło czy woda, a także nie jest narzucony przez prawo. Jednocześnie okaże się bardziej korzystny ekonomicznie przy podobnych rezultatach, co audyt.