Gaz dla firmy – czym jest oferta duel fuel?

W przypadku dostawy gazu do firmy, można szukać nowych rozwiązań, które przyczynią się do poczynienia oszczędności w przedsiębiorstwie. Często, firma sklasyfikowana w pewnej kategorii taryfowej pozostaje w niej mimo znacznie mniejszego zużycia, co przekłada się na zażywanie wysokości rachunków. Wyjściem może być zmiana sprzedawcy gazu i skorzystanie z oferty specjalnej. Jedną z takich możliwości jest dual fuel. Sprawdzamy, czym jest i do kogo jest kierowana ta usługa.

Alternatywa dla oszczędnych

Oferta dual fuel to gaz dla firm, który przeznaczony jest dla tych przedsiębiorców, którzy szukają oszczędności i pragną zaniżyć swoje rachunki. Jest to oferta kierowana nie tylko do firm, ale także dla osób prywatnych. Stanowi ona alternatywę dla standardowych rozwiązań, zakładających oddzielną umowę na dostawę gazu i energii elektrycznej.

Na czym polega dual fuel?

W przypadku chęci zmniejszenia rachunków za dostawę gazu dla firm, warto rozważyć ofertę duel fuel. Jest to propozycja połączenia umowy i zakupu jednocześnie gazu oraz prądu od jednego sprzedawcy. Takie rozwiązanie pozwala na uzyskanie o wiele niższych cen, które w sposób wyraźnie czytelny odmienią stan portfela.

Jedna czy dwie faktury?

Dual fuel budzi wątpliwości w związku z ilością otrzymywanych faktur. Klienci często zdziwieni są, że mimo zapewnień otrzymywania i opłacania tylko jednej faktury, otrzymują jeszcze dwie kolejne. Jest to zupełnie normalny stan rzeczy. Przechodząc na duel fuel zmieniamy bowiem tylko sprzedawcę, nie zaś dystrybutora. Tego drugiego nie możemy zmienić. Jedną fakturę, którą opłacamy jednym przelewem, otrzymamy zatem od sprzedawcy. Jednak od dystrybutora klient otrzyma wraz dwa oddzielne rachunki. W praktyce jednak, gaz dla firm sprzedawany w systemie duel fuel okazuje się dużą dogodnością. Znaczne zaniżenie stawek przyniesie wyraźne oszczędności, a opłacanie gazu i energii elektrycznej w jednej fakturze wystawianej od sprzedawcy znacznie ułatwi formalności.

Opłacalna?

Z szacunków specjalistów jasno wynika, że oferta ta może być opłacalna. W przypadku małych firm, oszczędności na gazie mogą sięgnąć rzędu 300 zł, na prądzie zaś nawet w okolicach tysiąca złotych. W przypadku większych przedsiębiorstw, oszczędności mogą sięgać rzędu kilku tysięcy. Możliwość uzyskania znacznie niższych rachunków wynika ze scalenia obsługi klienta, co znacznie zmniejsza wydatki związane z naliczaniem czy sprawdzaniem stanów liczników.

Dla kogo przeznaczona jest taryfa G12w?

Coraz częściej słyszy się o możliwości zmiany sprzedawcy i uzyskaniu lepszej oferty, która pozwoli na poczynienie oszczędności związanych z użyciem energii elektrycznej. Wraz ze zmianą sprzedawcy, można zmienić także obowiązującą taryfę. Na rynku istnieją trzy główne warianty taryf energetycznych przeznaczonych dla gospodarstw domowych. Jedną z nich jest taryfa G12w. Dla kogo jest przeznaczona i kiedy okaże się opłacalna?

Czym jest taryfa G12w?

Taryfa G12w to propozycja dwustrefowa, co oznacza, że stawki za korzystanie z prądu nie są takie same, a ich wysokość zależna jest od godzin, w których zużycie następuje. Niższe stawki za używanie energii elektrycznej obowiązują tu podobnie jak w przypadku taryfy G12 w tzw. dolinach czasowych. Są to okresy doby, w których według statystyk notuje się najmniejszą aktywność polegającą na używaniu prądu. Taryfa wyróżnia dwie doliny: dzienną między godzinami 13-15 oraz nocną, która ma miejsce między godzinami 22-6. Dodatkowo, taryfa G12w wprowadza niższe stawki za prąd podczas jego wykorzystywania w czasie weekendu.

Kto jest typowym odbiorcą tej taryfy?

Taryfa adresowana jest zarówno do odbiorców taryfowych, których stawki naliczane są według regulacji prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, jak i odbiorców TPP, a więc tych, którzy decydują się na zmianę dotychczasowego sprzedawcy dzięki liberalizacji rynku i wprowadzeniu nowych możliwości decydowania. Oferta okaże się opłacalna dla osób, które prowadzą nocny tryb życia i ich korzystanie z prądu odbywa się w godzinach, które stanowią wspomniane doliny czasowe oraz tych, którzy wszystkie czynności związane z największym zużyciem prądy potrafią przenieść na okres weekendowy. Chodzi tu przede wszystkim o korzystanie z urządzeń, które charakteryzują się dużym stopniem poboru mocy. Zanim zdecydujemy się na podpisanie umowy warto przeprowadzić szczegółową analizę naszej aktywności, która pokaże czy jesteśmy w stanie ograniczyć używanie energii w godzinach szczytu. Rozsądnie jest także skorzystać z porównywarki cen w poszczególnych ofertach.